SYMFONIA Kadry i Płace

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Cel szkolenia

Kurs ma na celu poszerzenie kwalifikacji zawodowych poprzez praktyczne przygotowanie uczestnika w zakresie obsługi kadrowo płacowej.

Program szkolenia

 1. Źródła i zasady prawa pracy: 
  • źródła prawa pracy,
  • zasady prawa pracy,
  • prawa i obowiązki pracownika,
 2. Powstanie stosunku pracy:
  • rodzaje umów o pracę,
  • szczególne formy zatrudnienia,
  • świadczenie pracy na podstawie umów cywilnych - umowy zlecenia i umowy o dzieło
 3. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy: 
  • obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika
 4. Odpowiedzialność materialna pracowników za niewykonanie, nienależyte wykonanie pracy lub za mienie powierzone
 5. Zajęcie wynagrodzenia, kolejność zajęć, potrącenia dobrowolne
 6. Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa
 7. Czas pracy informacje ogólne
 8. Urlopy pracownicze
 9. Wynagrodzenie za pracę - ogólne warunki ustalania
 10. Rozliczenie wynagrodzenia
 11. Rozliczenie z ZUS i US w programie Symfonia i Płatnik
 12. Prawo do wynagrodzenia i ochrona wynagrodzenia
 13. Terminy i sposoby wypłaty wynagradzania
 14. Zmienne składniki wynagrodzenia - KUP, ulga podatkowa i progi podatkowe
 15. Premie, nagrody, dodatki jako niestały składnik wynagrodzenia
 16. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 17. Warsztaty komputerowe - Symfonia Kadry i Płace
 18. Warsztaty komputerowe - Płatnik

Czas trwanie i koszt kursu

 • kurs trwa 100 godzin w tym 24 godziny Płatnik
 • cena kursu grupowego 2500zł za osobę (4-5 osób)
 • koszt kursu dla osób indywidualnych wynosi 3000 zł (1-2 osoby).

Informacje dodatkowe

 • kursy prowadzone są w małych grupach od 3-4 osób do 8 osób maksymalnie;
 • Zaświadczenie wydano na podstawie §  18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 662)

Pliki do pobrania

ZałącznikRozmiar
Oferta szkolenia - Symfonia Kadry i Płace73.41 KB