Symfonia Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

< DO EDYCJI >

 

Kurs ma na celu poszerzenie kwalifikacji zawodowych poprzez praktyczne przygotowanie uczestnika w zakresie obsługi kadrowo płacowej.

Cel szkolenia

Kurs ma na celu przygotowanie do samodzielnego rozliczenia małej , średniej firmy.

Program szkolenia

 1.  Działalność gospodarcza i przedsiębiorcza na gruncie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
  • wybór form organizacyjno - prawnych prowadzonej działalności gospodarczej,
  • formy opodatkowania DG PIT, w tym
               Przychody, ich rodzaje i sposób księgowania
 2. Koszty uzyskania przychodu, ich rodzaje i sposób księgowania + program Symfonia Mała Księgowość:
  • Omówienie kosztów uzyskania przychodu z działalności gospodarczej (moment w którym KOSZT zostanie za koszt uzyskania przychodu),
  • Omówienie metody kasowej oraz metody memoriałowej,
 3. Ustawa o VAT
 4. Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
 5. Rodzaje ewidencji
 6. Dowody księgowe + program Symfonia Ma ła Księgowość
 7. Podsumowanie zapisów miesięcznych oraz zamknięcie księgi na koniec roku. Ustalenie dochodu za rok podatkowy.
 8. Program Symfonia Ma ła Księgowość - ćwiczenia praktyczne:
 9. Obowiązek opłacenia składek przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 10. Program Płatnik - zasady i opis działania
 11. Ewidencjonowanie składek w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów + program Symfonia Mała Księgowość
 12. Inne zdarzenia gospodarcze w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów + program Symfonia Mała Księgowość
 13. Pełne rozliczenie firmy handlowej, produkcyjnej (rozliczenie miesięczne, roczne firmy i pracowników) -

Czas trwanie i koszt kursu

 • kurs trwa 48 godzin lekcyjnych 
 • cena kursu grupowego 1200zł / os. (w tym materiały) - grupa 4-5 osób
 • cena za kurs indywidualny 1440 zł (w tym materiały) - 1-2 os. max.

Informacje dodatkowe

 • Po ukończeniu słuchacze otrzymują zaświadczenie na podstawie §  18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 662)