SYMFONIA Finanse i Księgowość - kurs dla samodzielnych księgowych

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Cel szkolenia

Rozszerzona wersja kursu SYMFONIA Finanse i Księgowość o sprawozdawczość roczna firm.

Program szkolenia

 1. Zasady organizacji rachunkowości i prowadzenia ksiąg:
  • Bilans, aktywa i pasywa, w tym:
  • Aktywa pieniężne, kredyty, pożyczki, w tym:
  • Rozrachunki - szczegółowe omówienie i
  • Zagadnienia księgowości materiałowej i towarowej w firmie handlowej
  • Zagadnienia ewidencji kosztów i produktów - omówienie i zadania
  • Niefinansowe aktywa trwałe
  • Inwestycje i zobowiązania finansowe
  • Kapitały (fundusze) firmy
  • Dekretacja dokumentów firmy (wszystkie rodzaje: handlowa, usługowa i produkcyjna)
  • koszty i przychody podstawowej działalności operacyjnej
  • Rozliczanie kosztów wg typów działalnośc usługowej, handlowej i produkcyjnej
  • Delegacje krejowe i zagraniczne
  • Różnice kursowe
  • Zagadnienia aktywów trwałych
  • Wynik finansowy
                     - Rozliczanie miesiąca w firmie - obowiązki, terminy
  • Sprawozdanie finansowe - omówienie elementów sprawozdania                                                                                                                           - Przygotowanie sprawozdań rocznych bilans i rachunek wyników, część opisowa (wprowadzenie do sprawozdania,  protokół zarządu   .       dot. podziału wyniku
 2. Prawo podatkowe
  • Podatek od towarów i usług (VAT)
  • Formy prowadzenia działalności gospodarczej a opodatkowanie dochodów
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych (rozliczenie MP, oraz w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i innych świadczeń).
  • Leasing operacyjny i finansowy
 3. Prawo pracy, ubezpieczeń społecznych i elementy prawa gospodarczego
 4. Warsztaty komputerowe - Symfonia FK

Czas trwanie i koszt kursu

 • kurs trwa 120 godzin (od poniedziałku do piątku)
 • cena za kurs grupowy: 3000 zł / osobę (w tym materiały przygotowane przez prowadzącego) - grupa 4-6 os.
 • cena za kurs indywidualny 3600 zł / osobę - 1-2 os. max

Informacje dodatkowe

 • Zaświadczenie wydano na podstawie §  18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 662)

Pliki do pobrania

ZałącznikRozmiar
Kurs dla samodzielnych księgowych z Symfoni91.56 KB