Kurs obsługi programu Płatnik

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Cel szkolenia

Kurs ma na celu poszerzenie kwalifikacji zawodowych poprzez praktyczne przygotowanie uczestnika w zakresie obsługi programu Płatnik

Program szkolenia

 • wstęp - omówienie programu płatnik,
 • omówienie dokumentów ZUS dot. płatników i ubezpieczonych,
 • wprowadzenie dokumentów zgłoszeniowych płatnika i pracowników,
 • rozliczenie miesiąca - dokumenty rozliczeniowe pracowników (raporty indywidualne i zbiorowe)
 • ćwiczenia praktyczne z programem

Płatnik - praca z programem:

 • założenie firmy, czyli nowego Płatnika składek,
 • zgłoszenie firmy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • wprowadzenie danych pracowników i płatnika składek,
 • modyfikacja danych ubezpieczonych i płatnika składek,
 • zgłoszenie korekt do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia,
 • przygotowanie dokumentów rozliczeniowych za m-c DRA i RCA,
 • przygotowanie i wysyłanie Zestawów,
 • status potwierdzenia wysyłki,
 • miesięczne raporty indywidualne RMUA,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowej za każdy kolejny m-c pracy,

 

Czas trwanie i koszt kursu

 • kurs trwa w 12 godzin 3 spotkania po 4 godz.
 • cena za kurs 200 zł / osobę (w tym materiały przygotowane przez prowadzącego)